Activități

Principala noastră prioritate o constituie consolidarea societății civile prin activităţi de educație și instruire a cetăţenilor, inclusiv a elevilor şi studenților la nivel local, precum şi a grupurilor ţintă din zone insuficient deservite, în ceea ce priveşte apărarea democrației, a statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului şi tratamentului egal.

Vom promova participarea activă a cetățenilor în activități civice prin acţiuni de advocacy la nivel local şi naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile, precum şi creşterea capacităţii acestora.

De asemenea, echipa RIO3 va coordona campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare în ceea ce priveşte abordarea stereotipurilor, precum şi susținerea, consolidarea şi extinderea schimbărilor pozitive, în atitudini și practici, legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB).