Sprijin pentru refugiații din Ucraina

Condiții pentru intrarea în România


Paşaportul biometric permite intrarea în România, fără viză, pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de ședere. Pașaportul național însoțit de o viză cu două sau mai multe intrări/permis de ședere valabile eliberate de alte state membre UE, de statele SEE sau de Confederația Elvețiană este acceptat în scopul tranzitului sau pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de ședere. Pașaportul național însoţit de viza de intrare/permis de mic trafic de frontieră/permis de ședere eliberate de autoritățile române valabile, cu respectarea valabilității și a dreptului de ședere stabilite prin respectivele documente.

Pentru cei care solicită azil în România, intrarea în țară se poate face și pe baza altui tip de document de identitate (document de identitate naţional, certificat de naştere etc.) sau pe baza identității declarate, fără un document de identitate, din motive umanitare. Aceștia pot solicita azil în România direct la punctul de trecere a frontierei, completând o cerere, care trebuie depusă personal. Aceste informații se aplică și tuturor bărbaților ucraineni care pot părăsi Ucraina în mod legal.

În ceea ce privește minorii, tuturor copiilor care vin din Ucraina le este permisă intrarea în România. Este recomandat, totuși, să dețină un act de identitate sau un certificat de naștere. Aceștia pot intra în România atât însoțiți de ambii părinți, cât și de un părinte (fără aprobarea scrisă a celuilalt părinte) sau neînsoțiți.

Referitor la intrarea în România cu animale de companie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a decis o derogare temporară de la observarea anumitor reguli necesare intrării animalelor de companie din Ucraina spre teritoriul României. Dacă animalul nu este vaccinat antirabic (sau dacă perioada de valabilitate a vaccinării a expirat) sau dacă animalul nu are microcip/tatuaj de identificare, atunci proprietarul animalului va completa Formularul de Localizare al Animalului de Companie și vor putea să urmeze toate formalitățile necesare după intrarea în România. Mai mult informații pe A.N.S.V.S.A. (ansvsa.ro). Înainte de a continua deplasarea în altă țară a UE este necesară îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru obținerea actelor animalului de companie.