SUSTAINING DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN ROMANIA

Adevaratul leac pentru bolile democrației este și mai multa democrație.

Robert Marion La Follette

Orice lege care încalcă drepturile omului este, în esenţă, nedreaptă şi tiranică.

Maximilien Robespierre
Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru a sprijini activitățile Asociației
”SUSTAINING DEMOCRACY ANDHUMAN RIGHTS IN ROMANIA”
Declaratie 230 - 1 an Declaratie 230 - 2 ani